Si Gn thng Su mưa lt pht,

Để li trn vai nhng git su.

Mưa bun git đắng nơi qun vng

Bng dng ai đi gt vương su

Khc nhc chiu mưa nghe trng vng

Cht thong đu đy tiếng th di

Đn đ ln ri mưa đ tnh

Sao lng ai đ vn cn mưa

L Quang Thọ