SNG   QU

 

Trăm năm nặng một chữ tnh

Sng Thu trăng c phai mu trung trinh.!

Bng khung non nước qu mnh

Xa xăm chớp bể  mưa nguồn nhớ thương.!

 

Trăng t sương lạnh trường giang

Thương ai viễn xứ  hợp tan thuở no.!

Bờ xa mấy dạo lở bồi..

Trăng sao cch trở  bồi hồi tnh qu.!

 

Kể từ phiu bạt sơn kh

Lng ring một ci  nẻo về sắc khng.!

C liu soi bng trăng ngn..

Mnh mng gi lộng  ngỡ ngng duyn qu..

Thoảng nghe lay động  hương đồng sng qu.!

                                                Đặng t