Mao Tơ dự đm cưới con trai Nguyễn Thu GD Cảng Đ Nẵng ngy 6/1/2013 tại Si Gn