Khóa bảy hai (72) bày ra đủ chuyện.

Thi thơ, đàn hát, xướng liên miên.

Tùng, Mao, Kính, Quốc, Út, chư tiên.

Bạn nào cũng có tài riêng của ḿnh.

Ngoài thơ ca hát ĺnh x́nh.

Anh nào cũng có bạn t́nh, khối thơ.

Riêng ḿnh, ḿnh thấy ngu ngơ.

Thơ ca có hạn, t́nh tiền hiếm hoi.

Gồng ḿnh viết rồi ṿ rồi xé.

Bao nhiêu lần không lẻ bó tay.

Đường đường một đấng râu mày.

Văn chương phải giỏi, phải hay với đời.

                              Nguyễn Đức 12/6/14


Bài dự thi số 2