XUN HƠN TUỔI 60

Tuổi cả chơi bời đ qu ta

Răng long đầu bạc vẫn ưa hoa

Đầu trn xm dưới ng cứ lượn

Sng sng mang , chiều mũ phớt

Ti về c vạt o bảnh bao

Thm đi knh trắng trng tn c

Gặp mấy xun tnh ng tn tới

Miệng cười mm mm ni qua thương

Xin mươn cu: Tuổi cả chơi bờiđ qu ta của bạn Nguyễn văn Cư

 

THỈNH GIO

Thất ngn bt c em qun hết

Chư huynh c đọc xin chỉ gio

Đừng cươi mm mm em thấy thương

 Em tưởng em xinh em lại cười

Rứa th mm mm giống chư huynh

Chư huynh bực mnh ni em hỗn

Sao mi mm mm nhi như tau

Bạn b cự ci chẳng cn vui ..

Ph Hưng