NĂM MỚI 2015.

Chc qu đạo hữu, qu thn hữu c nhiều niềm vui mới, lun sống hạnh phc, Mọi sự may mắn lun đến với mọi người. Chc qu bạn v thn quyến v lượng An Lạc, Ct Tường Như