Ngày giỗ lần thứ 2 của Phạm T́nh (Ngày 20 tháng 4 âm lịch).

Các bạn: Khanh - Dũng - Quốc - Việt - Sinh - Toàn - Cát - Thạch