CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh Hn của con bạn Thiều Đnh Cho. Tổ chức vo ngy 2 thng 11 năm 2019

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Thiều Thanh Tng v Trần Thị Thanh Thủy thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72