CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn Dương Hong Hồ. Tổ chức vo ngy 5 thng 5 năm 2018

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Dương Tường Vi v Phạm Văn Nam thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72