Xin trn trọng giới thiệu qu Thầy c gio đồng nghiệp nghỉ hưu qu thi hửu thn thương v cc Hội vin CLB

 THƠ VIỆT NAM TẠI THNH PHỐ Đ cc Hội vin CLB THƠ SƠN TR TP Đ NẴNG nhn chuyến thăm

 lại THẦY NGUYN, THẦY BCH SƠN v Trường PTTH PHAN CHU TRINH NK 65 - 72 sau 47 năm xa

 Thầy, x mi trường cũ sng tc bi thơ" NHỚ THẦY XƯA " Rất mong được sự đn nhận v chia sẻ những năm

 thng ở tuổi học tr...

 

 Bi thơ:  NHỚ THẦY XƯA


Bốn mươi bảy năm xa mi trường

Thăm lại Thầy xưa tc bạc sương

Bng khung em bước bn thầy cũ

Kỷ niệm a về mi vấn vương

 

Trường cũ thầy xưa vẫn cn đy

Thất thập đời em cũng đủ đầy

Thương thầy cuộc sống cn đạm bạc

Gieo hạt trồng người lắm đắng cay


Theo gt chn em chọn nghề thầy

Chắp cnh tương lai mi đắm say

Lương tm nghề nghiệp vươn ngời sng

Vun đắp đời sau tiếng thơm ly


Giờ đy em lun nhớ ơn xưa

Lấy g đong đếm để cho vừa

"Tn sư trọng đạo" xin ghi khắc

Vẫn giữ trong tm chẵng hề phai

 

                         H 2019

                  ĐINH PHỤ (Đinh Nguyễn)