Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đa Nẵng niên khóa 1965-1972

Bạn TRẦN MỸ Cựu HS Lớp B4 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào lúc 15giờ45 ngày 24/6/2022. Hưởng thọ 69 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia, 404/10 đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng

Thời gian viếng từ 12 giờ, ngày 25/6/2022

Lễ di quan:  lúc 7h, ngày 27/6/2022. An táng tại Nghĩa trang Tin Lành Điện Nam.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72