Những hẹn h từ nay khp lại

             Thn nhẹ nhng như my

             Cht nắng vng giờ đy cũng vội

             Khp lại từng đm vui

gia dao daohuugia@yahoo.com