LỘC gởi cho CT bi thơ TM SỰ để cng tham gia với lớp cho vui

 

Su mươi tc ngả mu sương                  
 

Bốn mươi năm trở lại trường ngy xưa       
 

Kể bao nhiu chuyện cho vừa
 

Kẻ đi, người ở cũng vừa nhớ thương
 

Chia tay, ti bạn đi đường
 

Ti về phố ni tnh thương đong đầy
 

Mong sao một cuộc sum vầy
 

Bạn ti, ti bạn bn thầy, bn c
 

Trở về ngy thng ngy ng
 

Để nghe tm sự biết bao n tnh
 

Đm nay một gc ring mnh

 

Tm trong k ức bng hnh ngy xưa

Thi Văn Lộc