Lại phải . HỒI M

                        ( Thn gửi Bạn Cư )

Chẳng chịu đi tm .  mi   C ai ?

Chỉ cần vo lớp kha bảy hai

Văn nhn lắm tuổi nhưng cn khỏe

Nho sĩ hơi gi vẫn bảnh trai

Mơ thưở đam m, ngy xưa cũ

Mộng thời để nhớ gửi tương lai

Cn khng , rng đợi vi hm nữa!

Bạn mnh (1) cho Bc r C ai ?

                                   Đỗ So nh - 7/8/14

(1) Bạn Quốc