Buổi họp mặt rút kinh nghiệm về tổ chức lễ kỷ niệm 40 ngày xa trường PCT