THƯ BÁO 

Kính gửi: Quư Thầy Cô, quư Quan Khách và toàn thể CHS Phan Châu Trinh.

Bệnh dịch virus nCoV đang lan rộng và chưa biết thời điểm chấm dứt, để pḥng trách nhiễm bệnh qua môi trường nơi tụ họp đông người.

Ban Liên Lạc và Ban Tổ Chức lấy làm tiếc phải hủy buổi họp mặt CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức vào lúc 16 giờ, chủ nhật ngày 22/03/2020 tại KỲ H̉A PLAZA , TP HCM.

Ngày và địa điểm tổ chức họp mặt lần tới sẽ được thông báo sau.

Chúng tôi thành thật xin lỗi v́ những bất tiện cho quư Thầy Cô và CHS do thay đổi thời gian tổ chức sự kiện trên.

TP Hồ chí Minh ngày 11/02/2020.

Trưởng Ban Tổ Chức.

Huỳnh Mao.