Đêm Hội Ngộ kỷ niệm 40 năm xa trường

(Hình ảnh cung cấp bởi Trần Quang Trường)