CHIỀU SNG HƯƠNG 

Hương Giang thơ mộng  buồn man mc

Khc ht thuyền mơ  Huế dịu m.!

Dng ngọc tm chiều hoang  ngơ ngc..

Ngỡ ngng tm thức  mộng du min.!

Dng sng xanh  mơ mng mắt biếc

Hoa mấy ma  sầu rụng c liu.!

Nửa vầng trăng  ngn khuya thao thức..

Một thuở no  tao ngộ v bin..!?

 Đặng t