Cứ nghĩ lm thơ dễ lắm m !

Chạm vo th tứ bay xa

Đầu giờ sảng khoi, cn mần được

Cuối buổi đừ người, thở hổng ra

Sớm sớm, mong chờ thơ Lo Chữ

Chiều chiều, lng ngng Cư Gi

Rằng hay đ qu hay hay qu !

Ht nối bi tnh ca ... lớp ta

 Đỗ So nh 12B3

( Cm ơn tưởng Zui l chnh của 2 bạn Hoa Lộc )