Cát ơi

Anh, Ư, TBN, về nước hết rồi, te tua quá làm sao mà ra thơ được.

Nhiều bài trên web PCT 72 rồi mà chỉ có 4 bài dự thi hả. Hoan hô nhiệt t́nh của bài thi số 1- của ai vậy ta- 

Đọc thơ của các bạn hay quá, sẽ tham gia nhưng mà: 

 


                   LƯỜI


 

cả "đống" bài thi chưa chấm xong

cứ nh́n lại thấy ḷng ray rứt

mở ra, xếp lại, mai ngồi chấm

cứ thế mà thành đến ngày kia


 

ngày kia lại bận, để làm thơ

thơ ǵ, cả buổi không ra chữ

sao cứ tù mù như lúc yêu

..........................................

thôi th́ - ngồi xuống - chấm bài thi


 

Khổ không Cát.hởi ? người bạn tốt.

HUNG