CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn Nguyễn Lương Tng. Tổ chức vo ngy 28 thng 12 năm 2013

Tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Nguyễn Thị Ngọc Bch v Joseph David Yardley thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện