Bạn Nguyễn Đỗ Kính về thăm Đà Nẵng - 27/9/2013

Xem tiếp Slide...

     Về đi bạn; nh́n lại ngôi trường xưa ta đă từng học; với bao ước mơ, bao mộng mị của tuổi học tṛ.