NHN L THU RƠI.

EM ĐỨNG Đ NGHE HỒN THU XO XẠC.

MẮT THU BUỒN XA VẮNG BUỔI ANH ĐI.

MY LẢNG ĐẢNG GỞI TNH QUA KHUNG CỬA.

L THU BUỒN VNG RỤNG BƯỚC EM ĐI.

HỒN BƠ VƠ NỔI NIỀM AI CHỜ ĐỢI.

MƯA NGU VỀ CHIA CCH MI NGHN THU.

ANH GỌI EM TRONG QUẢNG TRỜI MỜ MỊT.

BIỆT LY BUỒN ANH NHN L THU RƠI.

Chiều thu SG ngy 27.11.2016


Hi.. Dr Tung..

Hnh như từ su thẳm tm hồn..

Anh Tng mnh vẫn lng đng mơ mộng một bng hồng.. vừa thực, vừa  hư ảo..! Bềnh bồng cng với ma thu của đất trời..!

Hy vọng sẽ c một nng thơ.. hiện thực cng  với giấc mơ ấm p của anh.. để cho ma thu thm lng mạn, phiu bồng..!

Thu của đất trời...hay thu của tm hồn..!


Ut Ho