Chữ yêu Bạn có thể mơ những ǵ bạn muốn mơ, tới nơi nào bạn  muốn tới, làm những ǵ bạn  muốn  làm. V́ bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những ǵ bạn  có thể...

Hôm nay về lại trường xưa

Con đường gắn bó sớm trưa một thời

Rượu đời pha trộn đầy vơi

Trăng vàng lóng lánh dáng trời ban cho

Chút t́nh yêu thuở học tṛ

Dại khờ thơ mộng hẹn ḥ ngày đêm

Nhớ nhung trước cánh hoa mềm

Bạn xưa nghĩa cũ nỗi niềm xiết bao

Tiếng yêu lạc bước sông sao

Ngàn xa chút gió tháng ngày mộng mơ

Thả hồn vui với vần thơ

Nhân sinh vẫn măi đón chờ chữ  yêu

            I love you ”  Phm văn Hoa 07/08/2014.