XIN CHIA BUỒN

Sáng nay vừa vào Facebook th́ bàng hoàng đọc được hung tin: bạn Huỳnh Mao, cựu học sinh lớp 12B3 trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, khóa 1965 – 1972, đă đột ngột ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Ḿnh không tin được, bạn ḿnh khỏe như thế cơ mà! Ḿnh không tin được, bạn ḿnh c̣n nhiều kế hoạch dở dang cho lớp, cho khóa, cho trường như thế cơ mà! Ḿnh chưa thấy ai có nhiều năng lượng tích cực như bạn. Ḿnh cũng chưa thấy ai hết ḷng v́ bạn bè và làm được nhiều điều cho bạn bè như bạn. Là linh hồn của lớp 12B3, là đầu tàu của khóa 65-72, là thành viên ṇng cốt của Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, bạn mất đi là một tổn thất vô cùng lớn cho lớp, cho khóa, cho trường. Ḿnh chưa hết bàng hoàng và chẳng biết viết ǵ lúc này. Xin chia buồn với Quỳnh Giao và gia đ́nh. Ngàn thu yên giấc, Mao ơi!

Nguyễn Chí Trung