CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Trần Khoan. Tổ chức vo ngy 8 thng 1 năm 2014

Tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Trần Phước i v Trần Giang Ngn thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện