CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn Phng Hữu Chữ. Tổ chức vo ngy 23 thng 12 năm 2017

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Phng Huỳnh Như v Phan Xun Lm thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72