Chia xa

 

Chưa Thu  l vội xa cnh,

Những ngy thng mộng rồi đnh chia xa.

Buồn mong ngy thng phi pha,

Tnh cn đu nữa người ta đi rồi.

 

Cuối thu

 

L vng đi chiếc phất phơ,

Xa em ti chợt lơ ngơ dại khờ.

L thu st lại lơ thơ,

Em đi nghe dạ ngẫn ngơ chạnh buồn.

 

Nhớ

 

Su mươi năm đ qua rồi

Ngồi m kỷ niệm bồi hồi chuyện xưa.

Dư m k ức lưa thưa,

Lm sao nhớ hết cho vừa nhớ mong

L Quang Thọ