H năm ấy-1972
 

Chiều cuối hạ sn trường đầy hoa nắng

Mai xa rồi tạm biệt những hng cy

Gửi lại sau lưng ngy thng học tr

D vẫn biết cn bao điều chưa ni,

Nhưng nghẹn ngo che dấu nỗi niềm ring

Thi th thế ngy mai người mỗi ng

Xa rồi trường lớp với  thầy c

Tri đất trn tụi mnh cn gặp lại

Pht tương phng tnh bạn mi khng phai

L Quang Thọ