Nhóm bạn PCT72 gặp mặt bạn Thái Văn Lộc sau buổi xuất viện tại bệnh viện trung ương Huế. Quán Lộng Gió bên bờ sông Hương, chiều 9.9.2014 .