Thân chào các bạn..!

Nhân buổi liên hoan họp mặt đầu năm 2015

Và cũng là tiệc rượu tạm biệt bạn Nguyễn Hưng Nam, Đặng Sáu..

Bài thơ "Rượu Chia Phôi" xin gọi là chút tâm t́nh gửi đến các bạn PCT...

Đặng Út Hào


 

“Tặng Hưng Nam – Đặng Sáu – Đ́nh Phong
và các bạn hữu…”

        Nhân duyên chén rượu tương phùng

Tiễn người lữ khách muôn trùng xa xăm..

        Người đi mấy độ phong trần..?

Hồ Trường* năm tháng tần ngần mây bay..!

        Về đâu ấm lạnh mùa ngâu,

Cung đàn lữ thứ chạnh màu phôi phai.

        Hẹn cùng nhau mộng thiên thai,

Mai sau tái ngộ trùng lai hoa vàng..!

        Trường giang chung bóng trăng ngàn,

Quỳnh hương nâng chén mơ màng sắc không..

        Hoan ca xuân thắm má hồng,

Đoàn viên khúc hát mặn nồng trăm năm..!

                                Đặng Út - Thuận Hào

(*) Hồ Trường – Thơ Nguyễn Bá Trác


Quá hay.

tung