Du lịch thay bạn.

Gởi đến các bạn hinh ảnh đầu xuân nơi đất khách. Đây hinh ảnh trung tâm thanh phố Floren nước ư. Những con đường lát đá và những nhà thờ uy nghi thách thức với những đổi thay của thời gian va thời thế. Du khách đến đây để chiêm nghiệm về một quá khứ hào hùng , oanh liệt của đế chế Hy lap, La mă xưa và sự ảnh hưởng của thiên chúa giáo trên đất nước nầy.  TÔI BỔNG BỔNG NHỚ LẠI BÀI THƠ CỦA BÀ HUYÊN THANH QUAN  CỦA CHÚNG TA: LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO. NỀN CỦ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.

Phế tích đấu trường La mă c̣n đó, sự bạo tàn của một chế độ cai trị vẩn c̣n lại dư âm đớn đau cho nhân loại c̣n đó, nhưng  thể chất nó đă lụi tàn. Chỉ c̣n lại nền tảng của tôn giáo đang ngự trị trên đất nước nầy đang tồn tại. Tôi suy nghĩ miên man. Nhân loại chỉ có thể tồn tại với một trái tim biết yêu thương nhau. C̣n lại là sự tan nát và  đổ vở.

NGUYỄN HỬU TÙNG.