Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng khóa 1964-1971 vừa đọc được tin buồn của bạn PHẠM T̀NH , CHS PCT ĐN khóa 1965-1972 vừa qua đời hôm nay 9-6-2012 .
BAN LIEN LẠC KHÓA 6471 XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG GIA Đ̀NH BẠN PHẠM T̀NH VÀ CÁC BẠN ĐỒNG KHÓA 65-72 .
NGUYỆN CẦU VONG LINH BẠN SỚM SIÊU THOÁT

 


 

Ḿnh là Ng.Hưng Nam 12B4/A2

Xin gởi lời phân ưu của ḿnh và các bạn Hồ Dư, Đăng mạnh Hùng, Nguyễn Tuấn Hùng ở tại USA đến GĐ bạn Phạm T́nh.

Nguyện cầu hương linh bạn Phạm T́nh được văng sanh Cực Lạc Quốc.