Thêm chút ǵ technicolor!!!

Chư vị quần hùng nhă giám,

Mùa thu năm trước Kim Mao Sư Vương xuất chiêu Sư Tử Hống hú gọi quần hùng tụ tập về Đông Hải Mỹ Khê kỷ niệm 40 năm ngày môn đồ PCT72 xuống núi, nhân dịp này kết hợp trương cờ Đáo Tuế cho hết thảy đồng môn; Dũng tôi do cảnh riêng gặp khó, thân bị hạn không phó hội được, thiệt muôn phần thất lễ, chỉ biết ngoảnh đầu về Ngũ Hành Sơn mà vọng. Nay cảnh riêng đôi phần tạm ổn, hạn vận đă qua, có mấy lời quê mùa dông dài bày tỏ.

Dũng tôi hết sức tâm đắc với đạo huynh Kim Mao Sư Vương khơi mào cái đạo tràng PCT72 rồi nhờ  Thường Ngộ Xuân T.V.Cát đứng ra cán đáng. Ư đă hay mà dụng công càng tuyệt !!! Thử  hỏi c̣n ai hơn được đạo huynh Thường Ngộ Xuân T.V.Cát!  Hết thảy môn đồ đồng tâm hiệp lực ai có gạch dùng gạch, ai có tre dùng tre, để nêm cho chắc, để chống cho vững th́ lo chi đạo tràng không trường tồn đến  đầu bạc răng long !?

Ấy là nơi để quần hùng đi quyền múa kiếm,  vận khí luyện công;  cho những ai đă thong dong thơ túi rượu bầu có sẵn chỗ mà ngâm thơ vọng nguyệt;  lại  cho kẻ c̣n lắm bôn ba “áo cơm nửa gánh vợ con một chèo” có nơi  mà tham thiền tịnh cốc vơi đi đôi phần stress. Hàng năm chọn ngày lành tháng tốt quy tụ quần hùng cùng nhau đàm đạo, ôn luyện vơ công. Đời có chi hơn được. Phước lắm thay !!!

Trước đây quần hùng có ư cứ ngũ niên hội ngộ một lần, nay Kim Mao Sư Vương lại đề xuất tu tập  quần hùng nhất niên mỗi chỗ khác nhau. Lần này sẽ quần tụ tại lănh địa của Ngọc Diện Lăo Nhân L.H.Nhật miền sông nước rồng cuộn Cửu Long. Nghe đâu nơi trú ngụ của đạo huynh dù  cách xa ngọn Thất Sơn mấy trăm dặm đường, đạo huynh vẫn cất công đến nơi tầm sư học đạo. Ắt hẵn phen này quần hùng sẽ diện kiến một công phu vơ học tân kỳ !? Kim Mao Sư Vương cũng đă giao ước với Điệp Cốc Y Tiên N.H.Tùng và Thần Cơ Diệu Toán N.Đ.Kính cùng đi tiền trạm để chọn ra chỗ bồng lai tiên cảnh cho hội ngộ lần này thêm phần sinh thái. Thú lắm  thay!

Nhớ năm xưa, thuở đạo huynh Kim Mao Sư Vương c̣n bôn ba trên chốn giang hồ, Dũng tôi th́ lưu lạc nơi sơn lâm cùng cốc, gặp tại nhau ở Trung thổ mừng mừng tủi tủi bày tiệc mời quần hào thi thố vơ công. Hồi ấy, anh kiệt có, lục lâm thảo khấu có, thư hùng một trận long trời lỡ đất. Dũng tôi tài nghệ c̣n non nớt , không sánh nổi các bậc thâm hậu vơ công nên thân xác tả tơi, trọn đủ 3 ngày đêm thấy đất trời quay như chong chóng. Đám quần hùng  kẻ th́ ôm bụng cười hềnh hệch, người th́ nhăn mặt nhíu mày, cũng có kẻ phê phán Kim Mao Sư Vương hạ thủ bất dung t́nh. Song nhờ trận ấy mà lúc tỉnh dậy, Dũng tôi mới nghiệm ra rằng, đời trước tiền nhân Galilê dùng tuyệt kỹ Càn Khôn Đại Nă Di đánh sấp cả Kinh Cựu Ước, ắt hẵn phải nhờ đến ít nhất … 2 xị whisky !?

Mấy tuần trăng trước, trong đại tiệc vu quy cho ái nữ của  Vi Nhất Tiếu  V.N.Sơn, Dũng tôi có đàm đạo với Đại Hộ Pháp N.T.Dũng về cái sướng của cuộc đời. Xưa nay người đời cứ cho tuổi nhỏ là có tháng năm sung sướng nhất; chả thế mà đao huynh đồng hương N.N.Ánh mới h́ hà h́ hục quay ngược đồng hồ để “Cho  Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ”. Song không phải vậy, v́ rằng do người lớn nghĩ thế thôi, chứ tuổi nhỏ lúc nào cũng bị vây quanh bởi vô vàn giáo điều rối rắm, phải thế này thế kia cho đúng phép, suốt ngày ôm cặp đến trường, lỡ hôm nào quên học bài th́ lo sốt vó c̣n sướng nỗi ǵ! Tuổi thanh niên th́ sai lên trật xuống, cũng như tuổi trung niên trầy vi tróc vảy v́ chuyện áo cơm đă rơ lắm rồi. Chỉ tuổi già là hết ư, . . . khi ấy mới gẫm lại được mọi thứ trên đời, tự do thưởng ngoạn kiếm pháp ảo diệu của tiền bối Trung Niên Thi Sĩ  B.Giáng như vầy:

       Hỏi tên: Rằng biển xanh dâu

       Hỏi quê: Rằng mộng ban đầu đă xa

Thiệt là tuyệt chiêu! Quả là vô cùng lợi hại!

Đạo huynh nào đọc tới đây mà chưa thấy mệt th́ rơ là nội công vẫn c̣n thâm hậu, thừa sức tung hoành trên giang hồ đôi ba thập niên nữa chớ chẳng phải đùa ! C̣n đạo huynh nào thấy ngán th́ cho Dũng tôi xin hai chữ đại xá vậy. V́ rằng múa may lăng nhăng năy giờ chẳng qua là mong đạo tràng này có thêm chút ǵ technicolor!!!

Cẩn bút

Huỳnh Ngọc Dũng

Lập Thu năm Quư tỵ


16/8/2013 - Bài dự thi số 8