CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh Hn của con bạn DƯƠNG HONG HỒ. Tổ chức vo ngy 28 thng 7 năm 2019

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu DƯƠNG HỒ QUẢNG NAM v VƯƠNG THỊ HOI mi mi hạnh phc.

BAN ĐẠI DIỆN PCT 72