Em về xứ Quảng đ v chưa

Anh ở miền Nam đang ngng chờ

Ma mưa ngoi ấy chưa đến vội

Sao ở trong ny ngập tiếng mưa

 

Hy gởi cho anh cht nắng vng

Mang tnh xứ Quảng ma hạ đỏ

Thm tiếng ve ngn sầu o trắng

Để duyn thương nhớ mi cn xanh

 

Xứ Quảng ma ny nắng khng em

Biển xanh cn mt như dạo trước

Hay gi hạ nồm hong  tc em

Để em m mi vẫn chưa về.

 

Em đ về chưa chớm thu rồi

Ma mưa ngoi ấy nghe buồn lắm

T tch hạt sầu mi hương cũ

Nn anh vẫn đợi, chờ em về

Ph Hưng