Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Thầy DƯƠNG ĐỨC PHƯƠNG, cựu Giáo sư trường TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng,  vừa tạ thế vào ngày 5 tháng 10 năm 2018 tại San Jose, California, Hoa Kỳ , hưởng thọ 85 tuổi.

Thầy Phương dạy tiếng Anh lớp đệ Lục, đệ Ngũ, đệ Tứ

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972 thành kính chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72