SNG HN QU HƯƠNG

Ca sĩ : Huỳnh Trang

Thơ : Thuận Ho

Nhạc & Ho m : Nguyễn Cửu Dũng

 
Mời cc bạn nhắp vo lin kết dưới đy để thưởng thức bn nhạc về Sng Hn Qu Hương:

SNG HN QU HƯƠNG