Khi trường kỷ niệm 60 năm ngày thành lập th́ anh em ḿnh cũng mấp mé tuổi 60. 60 năm, một quảng thời gian đủ dày để làm nên truyền thống. 60 năm, một quảng thời gian đủ xa để mọi thứ trở nên phôi pha. Vậy mà, có một thứ không dễ ǵ phai nhạt đă góp phần làm nên truyền thống của trường: t́nh thầy xưa, bạn cũ.

 Cả thầy lẫn tṛ, tóc bây giờ đă bạc. Cả thầy lẫn tṛ, đều đă rất hư hao. Riêng những cái bắt tay th́ vẫn chặt, khuôn mặt không giấu được nỗi vui mừng, c̣n không gian th́ ngập tràn kỷ niệm.

Những lúc vui không thể không buồn. Bởi đâu có niềm vui nào mà lại không làm nên từ những nỗi buồn nhân thế. Kẻ c̣n, người mất. Kẻ gần, người xa.

Những lần hội ngộ không thể không nghĩ đễn những lúc chia ly. Bởi không có chia ly th́ làm ǵ có ngày hội ngộ. Tiệc chưa tàn, đă nghĩ: Bao giờ cho đến lần sau? Chưa gặp lần sau, đă nghĩ: C̣n lại bao người?

 40 năm xa trường, đường đời vạn nẻo. 40 năm xa trường, khác lắm những phận người. Nhưng ở đây, trong Đêm Hội Ngộ này, tất cả đă ḥa tan thành một. Tất cả chỉ c̣n là Phan Châu Trinh 72.

Nguyễn Chí Trung

Lớp 12 B3, NK: 1971 – 1972

Email: trungnguyenud@gmail.com

Cell phone: 0914040405