Tặng cc bạn cng tuổi Nhm-Thn (63 tuổi).

Cả đm anh em vốn tuổi Rồng,

Rồng gi ru bạc! "c" như "khng".

Sức Trai đ chẳng nn danh phận,

Tuổi Cả phải đnh nợ ni sng!.(*)

Khng hẹn ngy mai nhiều hiển-hch,

Nhắc hoi chuyện cũ cht uy-phong.

Việc đời đ quyết: thi, qun hết!,

Tiếng so xa nghe vẫn chạnh lng!...

Nguyễn Văn Cư.


(*) 
Đ mang tiếng ở trong trời đất

      Phải c danh g với ni sng.

                            (Đi thi tự vịnh - Nguyễn Cng Trứ)

 

Lứa chng mnh phần nhiều tuổi Tỵ, mnh xin họa bi "Rồng gi ru bạc" của Cư:

Rắn rồng ru ln phn

Cả đm anh em tuổi rắn rồng,

Ru gi ln phn, c như khng!

Thời trai cũng học thnh ng T.

Tuổi cả chẳng lm thẹn ni sng!

V thế thi, đnh cng thế thi.

Với gia phong, vẫn giữ gia phong.  

Việc đời đ vốn v thường lắm!

Ting so xưa an ủi ci lng.

 Hữu Chữ (b.v.C khuya 28/7/14)