Một hạnh phc nữa lại về với bạn t, khi bi thơ tnh yu hoi niệm mi trường xưa được phổ nhạc. Tnh yu ở tuổi U 70 cũng đ lm cho thơ bạn t ta mượt m hơn v tc phẩm nầy cũng l một nằm trong niệm ấy. Hay lắm , y nghĩa lắm, bạn t cn nhiều bi lắm v bạn b chng ta sẽ cn thưởng thức di di đ nh.

Chc bạn t một ngy đầy hạnh phc.

tng


Hi Ut, Mao, Tng

Bi nhạc phổ thơ t Ho rất OK.

Đăng trong tập san PCT72 th c l lắm

HndHi.. Mao Dung va cc Ban

Ban nhan nay dc pho tu tho cua Ut.. Bai Tho Ben Mai Truong Xua da in trong tap san 40 nam.

nhạc si Trang Thanh Tan" Tony Trang" La lớp dan anh,trứơc minh 10nam..va cung co một thoi gian ngan học PCTRINH .. Tuy nhin ve mat am nhạc thi phai nho Truong Ban van nghe Huynh Ngọc Dung tham dinh lai.. Co gi chinh sữa va bo sung thm.. Vi Anh Tan cung nghiệp du thoi.. Vay nho Bac Dung va Mao xem lai vay..

Thanks so much..

Dang Ut "Thuận Hao"