Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đa Nẵng niên khóa 1965-1972

Bạn Nguyễn Văn Sang HS Lớp 12B1 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 16/2/2015 (nhằm ngày 28 tháng chạp âm lịch). hưởng thọ 60 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia,  TP HCM

Lễ di quan và hỏa thiêu tại Phúc An Viên, Q. 9, TP HCM, vào sáng ngày 17/2/2015

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72