Xin chao cac ban PCT, Dang Manh Hung B4 vua tu My ve tham Danag.
Minh co chup may tam hinh ky niem, goi cac ban .
lequangtho B3

.