Danh sách các bạn đă ủng hộ như sau::

Nguyen xuan Tung (Uc ) 10tr. (hai dot )

Nguyen dai Hung (USA) 2tr.

Tran Khoan 1tr.

Duong hoang Ho 0tr700

Dang van Quoc 0tr500

Dang Chinh B3 0tr500

Huynh si Khiem 0tr200

Nguyen nhat Tuyen 0tr200

Huynh Se 0tr100

Phan dinh Tan 0tr100

Pham Nho 0tr100

Thieu dinh Cho 0tr100

Dang Van Canh 0tr200

Tran Van Cat 0tr200

Le Tanh 0tr100

Mot ban(khong ro ten ) 0tr100

Ngo Tan Ban 1tr

Pham Tinh 0tr100

Truong Van Nhan (Canada) 2tr

Nguyen Duv Tri Tam (Uc) 4tr

Tran Phu Hung 1tr500

Trần Văn Long B3 (USA): 50 USD

Đào Hữu Gia B3 (USA): 50 USD

Nguyễn Văn Bách B3 (USA): 50 USD

Đặng Sáu B3 (USA): 100USD

Danh sach ung ho con nhieu, co thong tin moi Q.se mail cho ban.

Than

D.V.Quoc

 

 

 

 

 

 

Xem danh sách đầy đủ

 

Hi Cat,

Ban Phuoc da mo xong, cat 3/4 da day , da tinh lai nhung suc khoe con rat yeu , hien nay da co mot so ban ung ho ban Phuoc:

Nguyen xuan Tung (Uc ) 10tr. (hai dot )

Nguyen dai Hung (USA) 2tr.

Tran Khoan 1tr.

Duong hoang Ho 0tr700

Dang van Quoc 0tr500

Dang Chinh B3 0tr500

Huynh Mao 2 tr

Nguyen Huu Tùng 2 tr

Nguyen Do Kính 1 tr

Ho Van Du  (USA_B4) 100 usd

Nguyen Hung Nam (USA_B4) 100 usd

Huynh Tien 0tr300

Bui Van Tieng 0tr500

.....