Thất ngn bt c:

       

 H về phượng nở tiếng ve ngn.

 Bế giảng năm xưa nhớ ngt ngần!

 Cửa lớp bạn b buồn quấn qut.

 Đầu cnh chim chc ru rn rn!

 L vng lắc nhắc bay theo gi,

 Hoa đỏ m thầm rụng xuống sn.

 Đi bạn gốc cy cng bịn rịn.

 Bao năm hồi tưởng vẫn bung khung!

   Hữu Chữ (bệnh viện C - tối 24/7/14)