Lời chc mừng của bạn b

Cc bạn PCT thn mến


Tạp ch FORBES  l một tạp ch quốc tế danh tiếng trn thế giới.

 

Vừa qua trong thng 8 - 2014 đ c bi viết về Bc sĩ Nguyễn Hữu Tng


Như l một điển hnh thnh cng trong việc xy dựng, pht triển v quản l hệ thống

bệnh viện tư nhn tại Việt Nam.
 

Bạn b xin chc mừng thnh quả của người cựu học sinh Phan Chu Trinh Đ Nẵng.


V chc cho hoi bo cũng như tm huyết thnh lập trường Đại học Y Khoa Quốc tế 

của Anh Tng sớm được triển khai hoạt động.


Thay mặt bạn b

 

Đặng t PCT 72

 

Chn thnh cm ơn bạn t v cc bạn.

 Bs tng

 

 

t