From: danh ltk [mailto:danhltk@yahoo.com]
Sent: Thursday, June 26, 2014 9:08 AM
To: tung.nguyen@himu.edu.vn; 'Ut Hao'; 'Mao Capt.'
Subject: Re:

  Cảnh thật như rất nhn,
  Tnh trng như l mộng.

  Hương ổi đủ tơ vương
  Cầm lng chng lảng tử?


From: Ut Hao [mailto:danguthao@yahoo.com.vn]
Sent: Tuesday, June 24, 2014 10:45 AM
To: tung.nguyen@himu.edu.vn; danh ltk; Mao Capt.
Subject: Fwd:

Hi.. Chac la Bs Tung dang hai buoi mien Tay.. Cay xanh la ram..!    Trai nao cung ngon ..!


Tay anh hi những quả tươi mơn mởn.

Anh nng niu từng tri ổi nn n.

M cứ tựa như em trăng mười su.

Mu ổi trắng anh chẳng cần anh sng.

Dng cy mềm anh chẳng tiếc ma xun.

V trong vườn sẽ chẳng c ai qua.

V anh gọi tn em l nhan sắc.

DR TUNG <tung.nguyen@himu.edu.vn>

 

Nng dn đang vo ma thu hoạch.