CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Trần Quang Trường. Tổ chức vo ngy 18 thng 5 năm 2014

Tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Trần Quang Nam Duy Ngữ v Nguyễn Diệp Mỹ Hạnh thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện