KHNG ĐỀ

Chn qu ta vẫn m mờ

Vẫn cn mơ mộng cỏi bờ u m

Ai cho ta chiếc thuyền về

Bn dng sng nhỏ chiều qu nhớ người


Thuyền xưa my trắng  tc di

Nắng vng, hạ đỏ bng ai mịt mờ

Ai đi ai ở  ai chờ

Mnh mng xa lắm một đời mộng du


Cỏi v thường lắm mộng du

Hong hn tỉnh giấc ma thu đ về

Đm đng se lạnh mong qu

Sương rơi, tc bạc, triền min chữ tnh


Thi nha Ct, Saigon mấy hm nay sng , tối trời cứ se se lạnh 

mượn cu thơ của tc giả no đ mnh qun tn mất, để chc cc bạn PCT 65-72 vui khỏe

Gi se se lạnh đủ vừa nhớ nhau

Thn mến


Hi Cat

Xem web của lớp nhiều hnh ảnh họp mặt bạn b thật vui.

Đọc bi thơ của bạn t Ho thật thch, Tự nhin muốn viết mấy dng. Trong mấy dng ny, Hưng xin bạn t Ho  một số từ của bạn 


Hung thn mến.

Rất vui bạn b SG vẫn lun nhớ về ĐN. Đ post bi thơ Khng đề ln web PCT 72 để cc bạn cng xem.

Chc Hưng cng gia đnh an vui, hạnh phc.

TV Ct.