Gi nhắn tin:
Hm qua cng dạo cng vin,
Em qun chiếc o khoc Jean khi về
Anh nhặt th cho em xin,
Hay l anh để lm tin trong nh.
o em đ cũ rồi m!
Anh cất nhớ giặt, nhớ l gip em.
*****

Trai reply:
Em ơi, anh chẳng giặt-l.
Sợ mất hương tc mặn m của em.
Anh lt dưới gối hằng đm,
Để trong giấc mộng m đềm c em.
Hm nao mnh gặp nhau thm,
Anh bắt chuộc o...một đm n tnh.

Hữu Chữ (B.v.C tối 06/8/15)